plende

  Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr 18/Prezydium/2022 

Zarządu Okręgu PZW z siedzibą w Opolu 

z dnia 04/04/2022 w sprawie 

wprowadzenia nowych uregulowań wewnętrznych 

stosowanych w Ośrodku Wędkarsko-Turystycznym „Rybaczówka” w Turawie 

REGULAMIN 

SKŁADOWANIA I CUMOWANIA ŁODZI 

NA OŚRODKU WĘDKARSKO-TURYSTYCZNYM „RYBACZÓWKA” W TURAWIE 

1. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG OŚRODKA PRZEDSTAWIA CENNIK USTALONY PRZEZ ZARZĄD OKRĘGU PZW Z/S W OPOLU. 

2. SKŁADOWANIE I CUMOWANIE ŁODZI ODBYWA SIĘ W CYKLU MIESIĘCZNYM LUB NA SEZON OD 14.04 DO 31.10 LUB POZA SEZONEM OD 01.11 DO 13.04 

3. OPŁATY - ZARÓWNO MIESIĘCZNE, JAK I NA SEZON LUB POZA SEZONEM - POBIERANE SĄ W DNIU ZACUMOWANIA ŁODZI. 

4. KAŻDA OSOBA MA WYZNACZONE MIEJSCE NA PRZYCUMOWANIE ŁODZI, PRZED KAŻDYM SEZONEM POWINNA POINFORMOWAĆ PERSONEL OŚRODKA O DALSZYM KORZYSTANIU Z USŁUG I NIEZWŁOCZNIE UIŚCIĆ OPŁATĘ NA OŚRODKU, BY UTRZYMAĆ WCZEŚNIEJ ZAJMOWANE MIEJSCE. 

5. NA OŚRODKU I W MIEJSCU WYZNACZONYM NA CUMOWANIE ŁODZI PANUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UŻYWANIA OPON ; AKCEPTOWANE SĄ JEDYNIE MATY GUMOWE. TWORZENIE JAKICHKOLWIEK KONSTRUKCJI (np. PODESTÓW KŁADEK itp.) NAD BRZEGIEM W MIEJSCU CUMOWANIA ŁODZI BEZ POWOLENIA KIEROWNIKA OŚRODKA JEST ZABRONIONE. 

6. W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZONYM SEZONIE KAŻDY WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK UTRZYMYWAĆ PORZĄDEK W MIEJSCU CUMOWANIA ŁODZI. 

7. SKŁADOWANIE NA OŚRODKU ŁODZI, JAK I PRZYCZPY PRZEWOŻĄCEJ ŁODZIE DO NASTĘPNEGO SEZONU MOŻE ODBYWAĆ SIĘ TYLKO W MIEJSCU WYZNACZONYM PRZEZ PERSONEL OŚRODKA. 

8. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODMOWĄ SKŁADOWANIA I CUMOWANIA ŁODZI NA KOLEJNY SEZON. 

9. TELEFON KONTAKTOWY W SPRAWACH USŁUG: 533 633 182. 

UWAGA: 

OŚRODEK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY LUB KRADZIEŻ ŁODZI ORAZ INNEGO SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO ZACUMOWANYCH NA JEGO TERENIE. 

Copyright © Rybaczówka Turawa

Stworzone przez Intratnie.pl