plende

  Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Ośrodek nieczynny. Zapraszamy w przyszłym sezonie!

W dniu 28.10.2022 r. na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie odbyły się rajdy turystyczno-krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem nowej wystawy turystyczno-krajoznawczej prezentującej walory przyrodnicze województwa opolskiego.

Rajdy realizowane były przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zs. w Opolu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w ramach zadania Promowanie walorów turystycznych regionu poprzez rozwój produktów turystyki wędkarskiej.

Lekcje plenerowe dla 84 dzieci poprowadzili Jakub Roszuk Dyrektor Biura Okregu PZW oraz Piotr Labusga Prezes Koła PZW w Komprachcicach, natomiast o organizację i poczęstunek zadbały Monika Ostrowska z Biura Okręgu PZW oraz Agnieszka Brodziak Kierownik Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie. 

Atmosfera była wyśmienita, pogoda wspaniała, a dzieci uśmiechnięte! 

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu Województwa Opolskiego Województwo Opolskie reprezentowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca - Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz pomocy pracowników Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Projekt otrzymał PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ANDRZEJA BUŁY

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do zwiedzenia wystawy.

Copyright © Rybaczówka Turawa

Stworzone przez Intratnie.pl