plende

  Rezerwacja 533 633 182  Opłać e-zezwolenie

 

Ośrodek nieczynny. Zapraszamy w przyszłym sezonie!

W piątek, 28 października 2022 r. na terenie Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego „Rybaczówka” w Turawie przy ul. Opolskiej 56 odbyły się rajdy turystyczno-krajoznawcze połączone ze zwiedzaniem nowej wystawy turystyczno-krajoznawczej prezentującej walory przyrodnicze województwa opolskiego. 

Rajdy realizowane były przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zs. w Opolu w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2022 roku, skierowanego do organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w ramach zadania Promowanie walorów turystycznych regionu poprzez rozwój produktów turystyki wędkarskiej.

CELEM RAJDÓW BYŁA: Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz walorów przyrodniczych Opolszczyzny, w tym fauny jezior turawskich, a także turystyki wędkarskiej jako znakomitego sposobu spędzania wolnego czasu. Zwrócenie uwagi na turystyczny, krajoznawczy i edukacyjny oraz proekologiczny aspekt wędkarstwa oraz propagowanie nowej formy turystyki – turystyki wędkarskiej, jako niezwykle atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu, w bliskim kontakcie z przyrodą z jednoczesnym poznawaniem walorów turystyczno-krajoznawczych Województwa Opolskiego. 

UCZESTNICY RAJDU ZOSTALI ZAPOZNANI Z: działalnością proekologiczną Okręgu PZW, dotyczącą zachowania różnorodności biologicznej, utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów akwenów Województwa Opolskiego, ochrony ich walorów krajobrazowych, zachowania ciągłości istnienia rodzimych gatunków ryb itp.

RAJDY: odbywały się w czterech różnych kategoriach wiekowych i uczestniczyło w nich łącznie 84 dzieci oraz ich opiekunowie.

W ramach realizacji rajdów zorganizowano poczęstunek dla dzieci i ich opiekunów. Atmosfera była wyśmienita, pogoda wspaniała, a dzieci uśmiechnięte.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Województwo Opolskiereprezentowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego Andrzej Buła i Wicemarszałka Województwa Opolskiego Zbigniew Kubalańca - Wicemarszałek Województwa Opolskiego oraz pomocy pracowników Departamentu Sportu i Turustyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Na realizację całego zadania, w tym wykonanie i montaż wystawy na terenie OWT „Rybaczówka” w Turawie otrzymaliśmy 25 000 zł, za co serdecznie dziękujemy.

Projekt otrzymał PATRONAT HONOROWY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ANDRZEJA BUŁY!

Copyright © Rybaczówka Turawa

Stworzone przez Intratnie.pl